Ống ruột gà thép bọc nhựa màu đenphi 32/Ống Phi 1 1/4″

22.900

Ống ruột gà  phi 32/Ống Phi 1 1/4 “
Đường kính trong : 31 mm
Đường kính ngoài : 39 mm
Chiều dài : 50 mm/ cuộn

0968082711