ổ cắm công nghiệp, phích cắm công nghiệp, ổ cắm điện công nghiệp, ổ cắm công nghiệp 1 pha, ổ cắm công nghiệp 3 pha, ổ cắm công nghiệp 3 pha 32a, phích cắm điện công nghiệp,