Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa phi 25/Ống Phi 1″

16.100

Ống ruột gà  phi 25/Ống Phi 1″
Đường kính trong : 25 mm
Đường kính ngoài : 31 mm
Chiều dài : 50 mm/ cuộn

0968082711