Cấp độ bảo vệ của ổ cắm công nghiệp, phích cắm công nghiệp

ổ cắm công nghiệp chống nước

Ổ phích cắm công nghiệp chống nước chống bụi ?

Cấp độ bảo vệ của ổ cắm điện được xác định theo chuẩn quốc tế IP (International Protection Marking), một hệ thống đánh giá mức độ bảo vệ ngoài của các thiết bị điện. Các số sau ký tự IP cho biết mức độ bảo vệ của ổ cắm điện từ 0 đến 8, trong đó:

  • Số 0: Không có bảo vệ.
  • Số 1: Bảo vệ chống vật cản.
  • Số 2: Bảo vệ chống bụi.
  • Số 3: Bảo vệ chống nước mượt.
  • Số 4: Bảo vệ chống nước rắn.
  • Số 5: Bảo vệ chống nước cấp.
  • Số 6: Bảo vệ hoàn toàn chống nước.
  • Số 7: Bảo vệ hoàn toàn chống nước và bụi.
  • Số 8: Bảo vệ hoàn toàn chống nước và bụi,

IP là viết tắt của từ “Ingress Protection” và gồm hai chữ số: số đầu tiên chỉ ra mức độ bảo vệ chống nước và số thứ hai chỉ ra mức độ bảo vệ chống bụi.

Ví dụ, IP67 có nghĩa là ổ cắm điện công nghiệp có bảo vệ hoàn toàn chống nước và hoàn toàn chống bụi. Còn IP44 có nghĩa là ổ cắm điện có bảo vệ chống nước với mức độ trung bình và chống bụi với mức độ trung bình.

Tham khảo các dòng ổ cắm công nghiệp, phích cắm công nghiệp:

0968082711